Otužovanie a zdravie

Pre zdravé otužovanie je potrebné dodržiavať nevyhnutné základy

Všeobecná formulka zdravotných benefitov otužovania:

  • Posilnenie srdcovo cievneho systému, zvýšenie elasticity ciev
  • Duševná očista
  • Posilnenie psychiky , pevnej vôle, fakt že človek zvládne otužovanie, vás veľmi posilní, dôveru v samého seba, následne sebahodnotu, sebavedomie, s tým súvisí aj vytváranie zdravších a prospešných vzťahov. Je to taká nekonečná reťaz.
  • Posilnenie zdravých návykov
  • Zlepšenie telesnej kondície, upevňovanie zdravia
  • Eliminuje problémy s močovými cestami
  • Pomáha proti alergii na chlad
  • a mnohé iné

Bližšie sa vybraným témam budeme venovať v jednolivých článkoch.

Back to top button