Iné

SNEH a jeho dôležitosť pre klímu.

Čo s napadaným snehom v mestách?

Voda a sneh sú pre nás otužilcov darom. Voda je darom pre všetkých, ale sneh je pre nás otužilcov niečo extra. 😉 Viete ako vie sneh v našich podmienkach napomôcť klíme?

Voda je kľúčová

Voda je pre otužilcov a plavcov kľúčová.

Hladiny jazier

Asi ste si všimli, že hladiny jazier klesajú, čo nie je pre nás potešujúca správa.
Má to dopad na celý fungujúci život, podnebie, ekosystém a podobne.

Problémy so zrážkami sú okrem iného spôsobované aj tým, že sa mení mikroklíma. Obrovské plochy sú vybetónované a pripravené kanalizácie pozbieranú vodu nasmerujú rovno do riek, a rieky zas odvedú vodu veľmi rýchle do mora. Nezachytávaním vody sa odvodňuje krajina.

Následkom toho v okolitom prostredí a prírode ostáva oveľa menej vody a vlahy, nemá sa čo odparovať a prirodzene z toho nevznikajú miestne zrážky.

Teplota

Vytvára sa suchšie prostredie a absenciou vody sa zvyšuje teplota prostredia. Prehriate plochy potom napomáhajú vzniku veľkých teplotných rozdielov, silných vetrov, a búrok, kde veľké množstvo zrážok je opať odvedených do riek a morí. Vysušená  a stvrdnutá zem nie je schopná poňať také množstvo vody ako nevysušená A ocitáme sa v bludnom kruhu. Je nutné zachytávať množstvo zrážok a udržať ich v pôde, nie ich nechať odtiecť do riek.

Sneh

Pre otužilcov je veľmi radostné vidieť snehové zrážky. 🙂 Kúpanie sa v zamrznutom a zasneženom jazere, alebo váľanie sa v snehnu miluje každý otužilec.

Aj snehové zrážky sú zrážky a teda voda.
Keď mestá dostanú veľkú nádielku snehu, kompetentní ho zvyknú odpratať, aby nám nekomplikoval každodenný život. Často odvážajú sneh k potokom a riekam. Tam sneh po roztopení odtečie vodnými tokmi preč.

Stromy a sneh v meste, Bratislava, Autor: Peter Braun
Stromy a sneh v meste, Bratislava, Autor: Peter Braun

Odvoz snehu

Sneh, ktorý nám zavadzia, neodvážajme k potokom, ale ho radšej navozme do parkov.  Roztopený sneh vsiakne do pôdy a doplní podzemné i pôdne vody.

Sneh, ktorý nám zavadzia, neodvážajme k potokom, ale ho radšej navozme do parkov.

Tým vytvoríme pomerne slušné podmienky na to, aby verejná zeleň v našich parkoch nevysýchala a dobre ochladzovala naše mestá. Potrebujeme, aby sa už počas jarných teplých dní viac vody vyparovalo a aby vegetácia v mestách mala dostatok vody pre výpar, a tak klimatizovala urbanizované prostredie v ktorom žijeme.

A nie len to. Nakopenie snehu v parkoch by pre samosprávy bolo lacnejšie. Dlhšie by sa roztápal a spomalil by rýchlosť prehrievania v jarnom období. Viac vody by sa vyparovalo a doplňovalo by to vodu do malých vodných cyklov.

Sneh v meste, Košice Autor: Alena Moudrá
Sneh v meste, Košice Autor: Alena Moudrá

Tiež by sme urobili radosť naším deckám, aby si dlhšie užili sneh. Mohli by v nakopenom snehu v parkoch robiť preliezky, tunely a trochu sa hýbať, aby sme ich prilákali k aktívnemu pohybu.

Sneh nie je odpad, ale dar nebies pre zrodenie života.

Snehu a otužovaniu zdar!

Sneh v meste, Autor: Barbora Mäčková Balatova
Sneh v meste, Autor: Barbora Mäčková Balatova

Článok je skonzultovaný s p Kravčíkom, odborníkom na túto tématiku.

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.

Súvisiace články

Back to top button