Otužovanie - rady a postupy

Nejnebezpečnejšia vec pri otužovaní – nikdy nechoďte pod ľad, alebo pozrieme sa pod ľad s potápačmi

Ako to vyzerá pod ľadom - pozreli sme sa na to s potápačom

Nejnebezpečnejšia vec pri otužovaní je, ak niekoho napadne ísť pod ľad.

Ak si otužovanie porovnáte s potápaním, kde pri potápaní má človek vzduch vo fľašiach a zároveň je potápač od vody izolovaný odevom a vo vode tak vie vydržať oveľa dlhší čas, viete si predstaviť aké veľké riziko predstavuje plávať len tak pod ľad.

A potápanie pod ľadom je samo o sebe kategorizované ako najnebezpečnejsí druh potápania spolu s jaskynným potápaním.

Riziká ísť pod ľad počas otužovania

  • Termoregulačné centrum

Pri  záhlaví hlavy je termoregulačné centrum. Po zanorení sa ľahko môže stať, že človeka jednoducho vypne, stratí pod ľadom vedomie, a je nahratý. Viete si predstaviť, koľko ľudí ho pôjde zachraňovať pod ľad, keď klesne na dno?

Nikto.

V prípade núdze ak klesnete pod ľad, vás s pravdepodobnosžou 99,9% 
nik nepojde zachrániť.

Zvyčajne sa volajú záchranárski potápači, a kým prídu a pripravia sa , vojdu do to nejaký šas zaberie.

  • Orientácia

Keď sa človek ponorí pod ľad, veľmi ľahko stratí orientáciu. Ale tak ľahko a rýchlo, že si to ani neviete predstaviť. Keď je  plavec, otužovač pod ľadom, všetko okolie sa zdá rovnaké a vôbec nevidno rozdiel medzi miestom, kde sa nachádza diera so vstupom do vody, a kde diera nie je. Proste všetko vyzerá rovnako. Na internete je množstvo videí, ako niekto šiel pod ľad a aké je to cool, suprové. Pravdu povediac je to vo všetkých prípadoch nezmysel, ale dnes je také moderné, že čím väčšia blbosť, tým viac pozretí. Tomtu sa treba vyhnúť.

Orientácia, kompas
Orientácia, kompas
  • Nesprávne odhady 

Na vode a pod vodou je odhadovanie vzdialeností skreslené, videnie rozostrené. Navyše pri ochladení, sa človeku zúži vnímanie, a človek nie je schopný plnohodnotne uvažovať. To opäť prispieva k sťaženiu orientácie, sťaženiu rozhodovania a spomalí samotné myslenie človeka.

  • Viditeľnosť

Voda, pod ľadom
Voda, pod ľadom

Pod ľadom vyzerá všetko rovnako.

Ako to vyzerá pod ľadom? ked človek ide pod ľad ako plavec, je tesne pri ľade, a všetko vyzerá rovnako. Vôbec nevie, kde je vysekaná diera, a kam vlastne ísť.

Už keď ste 1 meter od diery neviete zrakom určiť, kde sa diera nachádza, a ktorým smerom plávať.

Je to šialené ale je to tak. Situáciu ešte sťažujú vzduchové bubliny, nepravidelné nánosy snehu, rôzne lomy a odrazy svetla. Bublina v ľade vyzerá ako diera, a človeka pod vodou ľahko zmetie.

Je to jednoducho veda. Táto situácia neakceptuje jednoduché teatrálne prehlásenia typu „stačí si veriť“. Tu je naozaj potrebné riadiť sa vedeckými poznatkami a skúsenosťami odborníkov.

Poznám prípad, kde mladý muž, dlhoročný otuižilec šiel pod ľad,  a vo vzdialenosti 1 meter sa stratil, a plával úplne opačným smerom. Žial skončilo sa to tragicky.

Ozaj nikdy nikdy nechoďte pod ľad.

  • Podchladenie

Keď je človek pod vodou úplne celý aj s hlavou, k ochladeniu a samotnému podchladeniu prichádza oveľa rýchlejšie ako pri bežnom otužovaní.

Ako idú potápači do zamrznutých jazier?

Potápanie pod ľadom si vyžaduje špeciálny výcvik a špeciálnu výstroj na to určenú. Potápa sa výlučne minimálne vo dvojici. Nezriedka je tomu tak, že potápači sa poznajú a dôverujú jeden druhému.

Spýtal som sa potápača Mareka Mikosa, ako to vlastne vyzerá taká príprava?

Marek sa potápa od roku 2012. Venuje sa technickému a jaskynnému potápaniu. Niekoľko sezón sa potápal aj pod ľadom na Draždiaku, Hlbokom jazere Guláška a na Košariskách.

Každému ponoru pod ľad predchádza príprava. Treba sa dohodnúť na pláne ponoru, trase ponoru, pripraviť “suchý support”, skontrolovať techniku a plyny vo fľašiach atď.

  • Šípky

Potapac pod ladom
Potapac pod ladom

Na jazere pokiaľ to podmienky umožňujú, spravíme čiary a šípky odhrnutím snehu nohami alebo lopatami tak, aby šípky v snehu ukazovali  vždy smer k miestu výstupu na hladinu. Človek ozaj nevie čo sa môže stať,  je potrebné myslieť na každý detail. Pripravíme si vstup do vody v tvare trojhulníka. Príliš blízko pri brehu by znamenalo, že z dôvodu plytkej vody nezanoríme. Naopak, príliš hlboká voda pri vstupe by mohla sťaźiť samotné zanorenie.

  • Rezervné fľaše

Potápač pod ľadom
Potápač pod ľadom

Počas ponoru mame so sebou prídavné fľaše tzv. Stage so stlačeným plynom. Používa sa plánovanie ⅙, kedy dýchame polovicu plynu zo stage cestou tam a druhú polovicu máme na návrat späť. Pre prípad krízovej situácie máme so sebou ešte dve flaše na chrbte.

  • Vyväzovanie trasy – šnúry

Potápači pri zasneženej diere v jazere
Potápači pri zasneženej diere v jazere s lanom

Vždy si počas ponoru ťaháme šnúru, aby sme tak v prípade núdze, či strate orientácie mali ďalšiu pomôcku na čo najpresnejší a najľahší návrat z jazera von. Prvý úväz začína ešte na brehu. 

  • Kontrola na brehu

Na brehu vždy čakajú minimálne 1-2 ľudia, ktorí sú oboznámení s plánom ponoru (čas, smer, hĺbka atď), a ktorí  kontrolujú situáciu. Zároveň kontrolujú úväz. Treba myslieť aj na to, že sa môže vyskytnúť neplánovaný záškodník, ktorý či už chtiac alebo nechtiac môže šnúru pretrhnúť.

V neposlednom rade pomáha suchý support aj pri výstupe na breh, s vyzliekaním a podáva teplý čaj :).

Záver:

akokoľvek vás to láka , pod ľad nikdy nechoďte, videá z internetu sú často buď úplnou hlúposťou samotných aktérov, alebo sú dômyselne prepracované a majú rôzny backup a prípravu.

 

Zobraziť viac

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.

Súvisiace články

Back to top button