InéZvýraznené

Výsledky prieskumu otužilcov

V prieskume sú pokryté nasledovné témy:

 • 1.strana
  • Základné Fakty
  • Profil respondentov
  • Plávanie
  • Neoprény
 • 2. strana
  • Wim Hof
  • Zdravie
  • Prvá pomoc
 • 3. strana
  • Zvládanie horúčav a teplota v domácnosti
  • Šport

Základné fakty

Základné fakty o prieskume otužilcov:
Prieskum prebehol v období: November-December, Január 2022-23.
Prieskumu sa zúčastnilo 1021 respondentov.


Profil respondenov

Z počtu 1021 otužilcov bolo 60% mužov a 40% žien.

vo veku :

 • 16-20 rokov: 1%
 • 20-30 rokov: 9%
 • 30-40 rokov: 29% 
 • 40-50 rokov: 36% 
 • 50-60 rokov: 18%
 • 60-70 rokov: 6%
 • 70-80  rokov: 1%

Z krajín:

 • 90% žije na Slovensku
 • 8.5% žije v Čechách a na Morave
 • 1,5% žije v krajinách Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Švajčarsko, Taliansko, Nórsko
Prieskum: Otužovanie - kde žijete; zdraveotuzovanie.sk
Prieskum: Otužovanie – kde žijete; zdraveotuzovanie.sk

Obliekanie

73% sa oblieka  striedmo a 7% chodí v kraťasoch aj v zime. 20% sa babuší.

Otužilecký Klub:
Takmer 40% je v nejakom otužileckom klube alebo skupine
a 27% za zúčastnilo zimnoplaveckého či otužileckého podujatia.

Skúsenosti

Koľko rokov otužujete (v ľadových vodách)?

 • 0-1    19%
 • 2-3    45%
 • 4-6    24,4%
 • 7-10   7,1%
 • 11+   4,6%

Ako často otužujete v jazerách/riekach/sudoch?

 • 2x do mesiaca    5,3%
 • 1x týždenne      39,1%
 • 2-3x týždenne    51,2%
 • 4x a viac za týždeň   4,3%

Spôsoby otužovania


Jazerá a sprchy

52% otužilcov sa otužuje aj sprchami.

Prieskum: Otužovanie sprchami; zdraveotuzovanie.sk
Prieskum: Otužovanie sprchami; zdraveotuzovanie.sk

Plávate pri otužovaní?

25% otužilcov pri otužovaní pláva viac ako 100m.
29% otužilcov pri otužovaní nepláva vôbec.

Prieskum: Otužovanie a plávanie
Prieskum: Otužovanie a plávanie
Dlhoroční otužilci viac plávu ako otužilci, ktorí otužujú 0-3 roky.

Aj keď v podskupine otužilcov so skúsenosťami 0-3 roky je viac ľudí, ktorí otužujú podľa Wim Hofa, na počet plavcov to nemá vplyv. Približne 36% ľudí z tejto podskupiny pláva nezávisle od toho či otužujú podľa WHM alebo nie.

Otužovanie a neoprény

Otužovanie, Prieskum: Otužovanie a neoprény, Zdravé otužovanie
Otužovanie, Prieskum: Otužovanie a neoprény, Zdravé otužovanie
 • 61,6%  = respondentov sa otužuje bez neoprénov.
 • 12%   = Do decembra idem bez, ale keď udrie tuhá zima a ochladí sa, dám si zvyčajne tenké neoprénove topánky či rukavice.
 • 12%  = respondentov sa otužuje s neoprénmi

Pri tejto téme malli vekové skupiny približne rovnaké odpovede a vyzerá, že vek nehrá rolu, ale skúsenosti a tréning ľudé posúva k otužovaniu bez neoprénov.

Podľa výsledkov s pribúdajúcimi skúsenosťami a s počtom otužovacích sezón sa zvyšuje počet ľudí, ktorí otužujú bez neprénov.
Kým v skupine ktorí otužujú prvý rok používa neoprény až 46% ľudí, v najskúsenejšej množine  to je 13%., čiže 87% neoprény nepoužíva.

Skúsenosti
(počet otužovacích sezón)
Koľko % otužuje bez neoprénov
0-1 sezónu 54%
2-3 sezóny 58%
4-6 sezón 60%
7-10 sezón 75%
11 a viac sezón 87%

>> Ďalšia strana: Otužovanie a Wim Hof; Plávanie, Fyzické zdravie, duševné zdravie, Prvá pomoc ;

1 2 3Nasledujúca strana

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.

Súvisiace články

Back to top button