InéZvýraznené

Výsledky prieskumu otužilcov

Wim Hof

Prieskum: Prístup k otužovaniu podľa Wim Hof alebo seba a iných skúsených otužilcov?
Prieskum: Prístup k otužovaniu podľa Wim Hof alebo seba a iných skúsených otužilcov?

Otázka: Používate metódy WH, alebo ste začali otužovať len tak podľa seba a podľa známych?

 • 86% Podľa seba a podľa mojich kamarátov či známych skúsených otužilcov.
 • 14% Podľa Wim Hofa.
  Podľa WimHofa otužujú viac začínajúci otužilci. Percentuálne ich je najviac vo veku od 16-30 rokov. Vekovú koreláciu v tomto článku nezobrazujem.
Skúsenosti
(počet otužovacích sezón)
Podľa seba Metóda WHF
0-1 sezónu 84% 16%
2-3 sezóny 81% 19%
4-6 sezón 92% 8%
7-10 sezón 96% 4%
11 a viac sezón 94% 6%
Prieskum: Otužovanie podľa Wim Hof a plávanie; zdraveotuzovanie.sk
Prieskum: Otužovanie podľa Wim Hof a plávanie; zdraveotuzovanie.sk
Dlhoroční otužilci plávu viac ako otužilci, ktorí otužujú 0-3 roky.

V podskupine otužilcov so skúsenosťami 0-3 roky je viac ľudí, ktorí otužujú podľa Wim Hofa, ako v podskupine 4+ rokov. Na počet plavcov to nemá vplyv. Približne 36% ľudí z tejto podskupiny pri otužovaní pláva viac ako 50m nezávisle od toho či otužujú podľa WHM alebo nie.

ZDRAVIE

Prieskum: Otužovanie a zdravie
Prieskum: Otužovanie a zdravie

Vplyv otužovania na fyzické zdravie

Ste menej chorí odkedy otužujete?

 • 70%  – ľudí tvrdí, že sú menej chorí.
  U ľudí, ktorí otužujú 4+ rokov je to až 81%.
 • 27% – nevie posúdiť
 • 3%  – tvrdí že im to frekvenciu chorôb neznížilo
Poznámka:
3% odpoveď môže znamenať, že ľudia sú rovnako chorí ako boli predtým, alebo že daní ľudia neboli chorí ani predtým než začali otužovať.

Vplyv otužovania na psychiku

Cítite sa lepšie odkedy otužujete?

 • 82,6% sa  cíti lepšie
 • 16% nevie posúdiť
 • 1,4 % tvrdí že nie
Môžeme si všimnúť, že výsledky v otáazkach fyzického a duševné ho zdravia sú podobné. Pravdepodobne to ide ruka v ruke, psychika, radosť zo života a zdravie.

Prvá Pomoc

Prieskum: Otužovanie a prvá pomoc,
Prieskum: Otužovanie a prvá pomoc,

Viete dať prvú pomoc ak by váš parťák pri otužovaní odpadol?

 • Áno – 21% si myslí, že vie dať prvú pomoc
 • Asi áno – 56% si myslí, že ASI vie dať prvú pomoc
 • Asi nie – 20% si myslí, že vie dať prvú pomoc
 • Nie – 3% si myslí, že by nevedelo pomôcť

Kurz prvej pomoci

Prieskum: Otužovanie a kurz prvej pomoci
Prieskum: Otužovanie a kurz prvej pomoci

 

Absolvovali ste kurz/výcvik prvej pomoci za posledných 10 rokov?

 • 46,4% – Áno
 • 53,6% – Nie
Zaujímavosť:
Aj keď je v prieskume vysoké číslo sebavedomia, kde až 77% ľudí si myslí, že vie poskytnúť prvú pomoc, len 35% označilo v kvíze pomýlilo v správnosti telefónneho čísla na záchranku 155 / 112 (V kvíze bolo spomenuté 150/112).

>> Ďalšia strana: Znášanie horúčav; Šport

Predchádzajúca strana 1 2 3Nasledujúca strana

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.

Súvisiace články

Back to top button