InéOtužovanie - rady a postupy

Ako merať teplotu vody hodinkami Garmin Fenix ?

 

Na úvod zadefinujem hlavné pojmy, a ďalej sa pozrieme na samotné meranie.

Definícia teploty

Trošku zamudrujeme z wikipedie:

„Teplota (v sústave SI aj termodynamická teplota) je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Meranie teploty

Súbor činností s cieľom určiť hodnotu veličiny = teploty.

Otužovanie a teplota vody:

Otužilci často chcú vedieť teplotu vody a ich záujem je oprávnený. Vďaka tomu vedia byť obozretnejší pri dĺžke svojho pobytu vo vode. Tiež vedia lepšie pozorovať, ako sa ich organizmus pri danej teplote správa, aké majú reakcie, či pociťujú nejaké bolesti, ako rýchlo pociťujú triašku a podobne. Myslím, že z dlhodobého hľadiska vie otužilec lepšie vyhodnotiť situáciu a spoznať sám seba.

Veľkú rolu hrá aj zvedavosť. Veď kto by nebol je zvedavý, v ako dlho v ako chladnej vode bol. 😉

Vnímanie svojho tela

Nezabúdajte však, že vnímať svoje telo, svoje reakcie a svoje pocity je potrebné nezávisle od informácie o teplote vody.

Meranie teploty vody hodinkami Garmin fénix 6

Senzor:

Senzor teploty sa nachádza na vnútornej strane hodiniek.

Ako sa mi osvedčilo meranie teploty vody:

Pri každom plávaní a otužovaní pravidelne meriam teplotu hodinkami Garmin.

Ak neplávam a len kačičkujem, remienok si trošku uvoľním, aby som minimalizoval vplyv teploty ruky.

Z mojich skúseností treba teplotu merať 8 až 10 minút kým sa nameraná teplota ustáli a jej hodnota je pomerne presná.

Keď v zime plávam s chalanmi kraul, remienok si nemusím z ruky uvoľniť a aj 2-stupňovú vodu hodinky ukážu v kratšom čase (do 3-4 minút).

Pokiaľ je na hladine ľad, automaticky hodnotím vodu ako ľadovú a tak k nej pristupujem.

Návod:

  1. Kliknite na aktivity (pravým horným tlačidlom) a označte aktivitu Open Water,
  2. Následne podržte ľavé tlačidlo po dobu cca 1-2 sec.

 

3. Ukážu sa vám „Nastavenia open water„, vyberte ich.

4. Nájdite Data screen / obrazovka dát.

5. Keď vojdete do obrazovky dát, presuňte sa na položku Add new „pridať nový“ / pridať novú obrazovku.

6. Následne zvoľte  „Custom data“ / Vlastné dáta.

7. Zvoľte si layout /zobrazenie dát.

Môžete si vybrať rôzne rozloženie s jedným až šiestimi dátovými poľami.

Napríklad:

Mne najviac vyhovuje obrazovka so štyrmi dátovými poliami:

  • Čas
  • Vzdialenosť
  • Tep
  • Teplota

Po vybraní vám vyhovujúceho layoutu-zobrazenia si do každého poľa navoľte premennú, ktorú má zobrazovať:

Poznámky:

  • Pred prvým meraním teploty hodinkami, som si porovnal namerané teploty hodiniek a ortuťového teplomeru. pri teplote 37°C aby som vedel či a akú má odchýlku. Na moje pozitívne prekvapenie sa teploty zhodovali.
  • Počas slnečných dní je teplota pri hladine v stojatých vodách vyššia.
  • Ak je vonku chladnejšie, po vyjdení z vody, z mojej skúsenosti, teplota na hodinkách rýchle klesá a ukazuje teplotu vzduchu. To je mi novinka že? 🙂
  • Teploty bratislavských jazier, ktoré meriam počas otužileckých sezón, si môžete pozrieť na nasledovnom linku.

 

garmin , garmin fenix , hodinky , otužilci , otužovanie , smart hodinky , Teplota , teplota vody , voda, meranie, meranie teploty, hodinky na meranie teploty vody, teplomer, hodinky s teplomerom

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.

Súvisiace články

Back to top button