O otužileckých miestach a kluboch

Špecifické Košariská a Ľadové medvede Veľká voda

Ľadové medvede Veľká voda

Košariská – krásne čisté jazerá

Špecifikum Košarísk

  • Čím sú Košariská také špecifické?

Jazerá Malé a Veľké  Košariská, sa nachádzajú na západnom Slovensku pri Bratislave. Obe sú typickými bývalými štrkoviskami. Jazero Veľké Košariská je svojou 41 metrovou hĺbkou najhlbším umelým jazerom v okolí, v obvode má dĺžku  takmer 2,5 km a v najširšom mieste je široké takmer 1 000 metrov. Veľká hĺbka s napojením na pozemné vody  a veľká plocha vytvárajú osobitný teplotný režim. Jazero zamŕza raz za 5 rokov a v zime má pomerne vysokú priemernú teplotu od 3 do  5 °C, ktorá sa však drží do neskorej jari  a veľmi pomaly sa zohrieva. Udržuje si tak svoju nízku teplotu pomerne dlho. Vďaka  obmedzenému prístupu z okolitých súkromných pozemkov je jazero chránené pred extrémnym znečistením a voda je mimoriadne čistá.

Košariská Veľká voda
Veľké Košariská Veľká voda

Blažej Slabý: Ľadové medvede Veľká voda

Na Košariskách pôsobí aj klub otužilcov Ľadové medvede Veľká voda. Jeho predseda a zakladajúci člen Blažej Slabý nám tento klub otužilcov tročku priblížil.

  • Blažej, Aj ked s otužovaním si zacal už v roku 1983, a začiatok bol netradičný, keď si šiel zachrániť psa, pod ktorým sa prepadol ľad na jazere Draždiak v Bratislave.  Odvtedy si otužoval niekedy pravidelne inokedy príležitostne.
Blažej Slabý, jazero Draždiak, Ľadové medvede - Zdravé otužovanie | Zdroj: Archív Blažej Slabý
Blažej Slabý, jazero Draždiak  | Zdroj: Archív Blažej Slabý 1983

Áno, moje začiatky súčasného pravidelného otužovania siahajú do jesene 2012 na Malých Košariskách a keď som sa dozvedel o existencii rôznych klubov, prihlásil som sa za člena Ľadových medveďov Bratislava. Bývam, v Dunajskej Lužnej a postupne nás na Malých Košariskách pribúdalo, až sme vytvorili neformálnu skupinu Ľadové medvede Dunajská Lužná s počtom okolo 30 členov. Vyjadrili sme tým nielen miestnu príslušnosť, ale sme získali aj možnosť finančnej podpory zo strany našej obce na konanie niektorých verejných akcií. Obec nám poskytla aj priestor na propagáciu na obecnom webe a mohli sme sa prezentovať  aj v obecnom rozhlase a časopise. Podporili nás aj niektorí miestni podnikatelia. Mnohí z nás sme boli zároveň členmi Ľadových medveďov Bratislava. Bola to veľmi dobrá spolupráca, ktorá vyústila do mnohých vydarených akcií. Asi najpopulárnejšími boli Novoročné plávanie 1. januára, Plávanie MDŽ a letné jedno a viac hodinové plávania v spolupráci s Ľadovými medveďmi Bratislava, ktoré v sú konečnom dôsledku prípravou na zimné plávanie.

Založenie klubu

Zmenou vo vedení Ľadových medveďov Bratislava okolo roku 2017 však naša spolupráca začala mať trhliny, a tak sme sa rozhodli oddeliť a vytvoriť občianske združenie Ľadové Medvede Veľká voda. Zmena názvu spôsobila nárast počtu našich členov a ich prílev aj z mestečka Šamorín a iných obcí . Naviac sme sa presťahovali z jazera Malých Košarísk na jazero Veľké Košariská, ktoré sa nachádza už v katastri susednej obce Rovinka.

Časy otužovania

  • Mávate neformálne určené časy? Viem, že pošas korony je teraz všetko iné, bezpečné otužovanie však vyžaduje niekoho nablízku pre prípad neočakávanej udalosti. Ako to mávate bežne mimo koronových časov?

Neoficiálne dohodnuté časy počas štandardného fungovania mávame:

  • stredy 18:00
  • soboty a nedele o 9:00
Košariská Veľká voda - zimné plávanie
Veľké Košariská (Veľká voda) – zimné plávanie v čase COV – 19

Organizovaný klub

Prečo si sa rozhodol pre organizovanú formu a nie neformálnu skupinu?

Ja osobne a mnohí z nás vnímame otužovanie ako kolektívne zdravé strávenie voľného času v prospech ochrany nášho zdravia a prevencie pred ochoreniami.  Úloha kolektívu, ktorý sa pravidelne stretáva je pre otužovanie mimoriadne dôležitá a to osobitne tým, že otužovanie každého jedného človeka získava určitý systém a pravidelnosť. Dôležitá je aj kolektívna podpora a schopnosť pomôcť si a poradiť si. Skupina viac motivuje ísť do vody aj pri sťažených poveternostných podmienkach. Organizovaná skupina poskytuje aj určitý priestor na propagáciu a prezentáciu vybraných služieb a tovarov a tým aj možnosť získať sponzorov. Vytvorenie formálnej štruktúry, ako je napríklad občianske združenie, poskytuje možnosti uchádzať sa spoločne o dotácie a granty na podporu vlastnej činnosti. Vytvára aj priestor pre tých aktívnejších urobiť niečo naviac a prezentovať klub navonok a tým opäť získavať ďalšie možnosti podpory. Tu však upozorňujem: formálna stránka sa nesmie stať samoúčelom a brzdiť spontánnosť, dobrovoľnosť a originalitu jednotlivcov.

Diplom, Ľadové medvede Veľká voda
Diplom, Ľadové medvede Veľká voda
Motivácia členov, Blažej Slabý odovzdáva diplom Petrovi Turčekovi, ktorý v sezone 2020 zaplával až 141 km; Ľadové medvede Veľká voda
Motivácia členov, Blažej Slabý odovzdáva diplom Petrovi Turčekovi, ktorý v sezone 2020 zaplával až 141 km; Ľadové medvede Veľká voda

 

Blažej, otužovanie a joga u B. K. S. Iyengar

  • Asi málokto vie, že máš zaujímavé skúsenosti aj s jogou s veľmi známym cvičiteľom jógy „B. K. S. Iyengar“ vidíš tam nejake prepojenie s otužovaním, alebo ci/aky vplyv na tvoj zivot pripadne dalsie otuzovanie?

Po ukončení našich štúdií v Moskve sme sa s mojou manželkou, ktorá je mimochodom z Indie, na rok presťahovali k jej rodičom do mesta Pune vzdialenom 200 km do Bombay (teraz Mumbay). Žiaľ, nepodarilo sa mi tam nájsť prácu primeranú môjmu vzdelaniu a tak som sa mohol venovať viac sám sebe, čo ma priviedlo k cvičeniu jógy v celosvetovo známom centre jogy guru B. K. S. Iyengara. Spočiatku som cvičil 30 minút denne a po ôsmych mesiacoch to boli dve až štyri hodiny denne. Bola to fantastická skúsenosť a poznanie a škoda, že som si to nezachoval do dnešných dní. Som ťažší, lenivejší a menej disciplinovaný.

Zostala mi len skúsenosť a krásne spomienky. Nikdy nezabudnem na slová nášho veľkého učiteľa, ktorý nám začiatočníkom opakovane prízvukoval: cvičte pravidelne a poctivo, cvičte s pokorou, úctou a snahou zlepšovať sa nikdy však „na doraz“, teóriu jogy čítajte a študujte, keď budete mať odcvičené aspoň 3 roky, aby ste jej boli schopní porozumieť. Nezaťažujte sa vedomosťami, ktoré teraz nie sú pre vás potrebné, lebo vás len obmedzia v rozvoji.

A práve toto posledné mi najviac napadá v dnešných diskusiách o otužovaní. Začať otužovať je veľmi jednoduché: treba byť zdravý a mať vôľu, presvedčenie a výdrž vojsť do ľadovej vody a vydržať tam toľko, koľko sa dá, ale popritom sa nezničiť. Postupným získavaním skúseností sa začínajú objavovať otázky, ktoré si vyžadujú určitú formu poznania a štúdia. Žiaľ, mnohé naše kurzy otužilcov začínajú práve z toho opačného konca. Chápem to ako daň určitej módnosti a popularity otužovania a teda aj dopytu verejnosti, často skôr o poznaní otužovania ako o jeho reálnej praxi. Doba to zmení a kurzy otužovania naplnené teóriou budú viac pre pokročilých a už aj do určitej miery skúsených. Budú viac k téme otužovania a nielen o tom, ako sa stať otužilcom.

 

Čo ti dalo otužovanie?

  • Aký najväčší benefit ti otužovanie prinieslo?

Čo mi dalo a dáva otužovanie? Predovšetkým kolektív dobrých priateľov, ktorým ďakujem za to, že v tomto roku už ťahám deviatu otužileckú sezónu. Otužovanie je pre mňa aj osobitným barometrom zdravia a fyzickej kondície. Je pre mňa novým zdrojom poznania. Vedie ma k pravidelnosti pohybových aktivít a k určitej disciplíne. Dáva mi pocit vyššej miery zdravotnej spôsobilosti a odolnosti znášať extrémne zmeny počasia. Umožňuje mi žiť zdravšie a dáva mi aj vyššiu mieru sebavedomia a úcty k sebe samému. Presviedča ma, že športovať sa dá zdravo a lacno. Lepšie a bezprostredne spoznávam prírodu „na vlastnej koži“, hoci stredoškolským vzdelaním som lesník. Angažovanie sa v organizácii nášho klubu mi dáva inú možnosť spoločenskej sebarealizácie, ako mi dáva moja práca a pracovné zaradenie. Je toho viac, čo by sa dalo napísať, ale už aj toto hádam postačuje.

Odkaz pre ďalších

  • Čo by si ako predseda vášho klubu  odkázal ľuďom, ktorí sa o otužovanie zaujímajú, ale váhajú či s otužovaním začať? 

Často počujem otázku: prečo otužovanie? Tých dôvodov je veľa, osobne si však myslím, že je to predovšetkým vedomé úsilie urobiť niečo pre vlastné zdravie. Hlavne je to prevencia pred určitými typmi ochorení. O tomto bolo už veľa napísané a povedané, tak to teraz len konštatujem ako nespochybniteľný fakt. Dôležitým je aj vnímanie otužovania ako osobitného športového vyžitia bez náročného športového vybavenia  a náročnej prípravy – postačujú plavky, uterák, plavecká čiapka, čo väčšina z nás má aj tak doma v skrini. Obyčajne sa otužovanie koná na voľnej vodnej ploche, kde sa len zriedkavo platí vstupné. Otužilec nepotrebuje osobitného trénera a inštruktorov, pretože ich plnohodnotne nahradí dobrá a skúsená otužilecká skupina. Otužovanie nepozná vekové limity a rodové rozdiely a je prístupné aj pre osoby s určitými limitmi ako sú napr. nadváha, limitovaná mobilita a otužovať môžu aj športové antitalenty. Pridanou hodnotou je bezprostredný vzťah k prírode a prepojenie sa s jej sezónnymi poveternostnými zmenami. A nakoniec: otužilcom je rovnako ten, kto je vo vode len pár minút ako ten, čo pobytom v takejto vode robí rekordy. Každý je tu víťaz prechovávajúci uznanie a úctu širokého okolia neotužilcov. Vďaka tomuto sa otužovanie stalo módnym trendom a byť otužilcom je dnes „cool“.

Košariská Veľká voda - zimné plávanie
Košariská Veľká voda – zimné plávanie

Otužuje aj manželka?

  • Trošku do súkromia: Tvoja manželka je z Indie. Skúsila s tebou otužovať ? Nemá ťa za blázna? 🙂

Moja manželka ma v otužovaní chápe a podporuje. Dokonca sa o to aj sama usiluje a pláva na otvorenej vode od skorej jari, keď má voda okolo 12 až 15 stupňov a končí na neskorú jeseň pri rovnakej teplote vody. V lete spolu veľa plávame, skoro denodenne, za čo som jej veľmi vďačný. A tak na záver by som v rámci pozitív otužovania spomenul aj moju skúsenosť – otužovanie môže byť aj rekreačným športom upevňujúcim rodinné a manželské vzťahy pri spoločne aktívne strávenom čase.

 

PS: odkaz autora pre všetkých návštevníkov:

Ak chcete zachovať krásne a čisté jazerá, je potrebné dvať o čistotu, a vždy všetky odpadky po sebe odniesť. Budete sa tak môcť tešiť jazerám aj niekoľko rokov neskor.

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.

Súvisiace články

Back to top button