Otužovanie - rady a postupy

Keď otužilci majú piloerekciu

Ej ej, čo to tu zas máme. Predsa piloerekciu 🙂

Všetci otužilci zažívajú piloerekciu. Muži aj ženy! Pozrime sa na tú piloerekciu bližšie.

Čo je to piloerekcia?

Výraz piloerekcia sa skladá z dvoch slov, kde pilo znamená vlas/chlp a erekcia znamená „vztýčený“.  Áno, je to výraz pre vztýčený chlp.

Piloerekcii sa ľudovo vraví husia koža alebo zimomriavky, ale čo sa presne deje?

Piloerekcia je výsledkom reakcie sympatického nervového systému.

Ako vzniká piloerekcia a aký má význam

Existuje viac dôvodov vzniku „piloerekcie“. Jednou a otužilcom dobre známou je piloerekcia, ktorou telo reaguje na zvýšenú stratu tepla. Vzniká ako kontrakcia malých svalov pri folikule (cibuľke) chlpov. Tým, že sa sval stiahne, sa chlp postaví.
poznámka: Dané svaly sa nazývaju arrector pilli, APM, teda svaly vztyčujúce chlp.

Táto reakcia tela nastáva pri pocite chladu, kedy vztýčené chlpy trošku zadržia vzduch a vytvoria tak malú vzduchovú vrstvu na úrovni chlpov medzi telom a prostredím. Daná vzduchová vrstva slúži ako izolácia. Vzduch je dobrý izolant.  Človek dnes nie je tak ochlpený ako v minulosti, avšak táto reakcia tela človeku ostala a stále má svoj význam.

Nejde len o vzduch zadržaný medzi chlpmi. Keď sa povrch pokožky zježí, spravia sa na koži hrbolčeky, pokožka znerovnomernie a napne sa a  na pokožke sa uzatvoria póry, cez ktoré uniká teplo. Takýmto spôsobom sa telo bráni pri zvýšenému úniku tepla.

Autor: Ildar Sagdejev (Specious) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4277167
Autor: Ildar Sagdejev (Specious) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4277167

Druhy piloerekcie: NEemocionálna a emocionálna

Podľa príčiny vzniku vieme rozdeliť piloerekciu na neemocionálnu a emocionálnu.
Neemociálnu piloerekciu ako reakciu na chlad som stručne popísal vyššie.

Emocionálna piloerekcia

Piloerekcia/husia koža sa vyskytuje aj ako reakcia na širokú škálu emocionálnych podnetov a vzruchov. Táto emocionálna piloerekcia nie je úplne preskúmaná a vyvoláva rôzne zaujímavé otázky o psychológii a fyziológii emócií.

Emocionálna pilooerekcia je napríklad reakcia na strach a pri cicavcoch je to spôsob, keď sa zvieratá (okrem človeka), javia väčšie pravdepodobne ako reakcia na hrozbu iného útočníka.

Je to pocit, ktorý ste niekedy zažili, keď vás až striaslo (od strachu, alebo silného vzrušenia) a dostali ste takzvané zimomriavky. Piloerekcia vzniká ako reakcia pozitívne aj negatívne vzruchy-podnety napr na strach, hnev, alebo vzrušenie.
Oba druhy piloerekcie = emocionálna aj neemocionálna, pravdepodobne fungujú na rovnakých neurologických a molekulárnych mechanizmoch.

Husia koža vs zimomriavky.

V angličtine je jemný významový rozdiel medzi husou kožou (goose skin) a zimomriavkami (chills), obe v množine piloerekcie.

Husia koža je skôr termín, ktorým sa nazýva piloerekcia ako fyziologická reakcia na chlad. Zimomriavky je termín, ktorý sa skôr používa pri emocionálnej piloerekcii, Je zaujímavé spomenúť, že zimomriavky nemusia byť vždy sprevádzané zježenými chlpami.

Termoregulácia

Sú teórie, ktoré tvrdia, že piloerekcia a emócie sú prepojené, lebo sa opierajú o rovnaké mechanizmy termoregulácie tela. Znamená to, že fyzický pocit chladu je prepojený so sociálnymi vzťahmi, kde pri separácii vzťahov človek prežíva „chladné“ vzťahy a smútok, a spúšťa tak reakciu piloerekcie.

Jzerman IJzerman et al. (2015)  vravi, že potreba medziľudských vzťahov a termoregulácia sú fyziologicky prepojené a termoregulácia môže byť naplnená cez vzťahy (túlenie sa, zdieľanie jedla, príbytku) alebo cez samostatné metabolické prostriedky.

Zaujímavosti:

Husia koža po latinsky

Latinský názov husej kože je tiež cutis anserina.
Aj tento výraz smeruje k husi, kde „cutis“ je koža  a „anser„je  hus , spolu = husacia koža.

Ktoré časti tela zvyknú byť najchlpatejšie?

Hustota vlasových folikulov sa na rôznych miestach tela líši , pričom odhady naznačujú 14 folikulov na 1 cm2 na lýtku, 17 na stehne, 18 na predlaktí, 29 na chrbte a 32 na nadlaktí (Otberg et al., 2004 ).

 

termoregulace,  termoregulácia, piloerekcia, erekcia, husia koža, koža, chlad, reakcia na chlad,

 

Zdroje:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167876022001556
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167876022001556#bb0320

Vladimir Pauco

Pracujem s IT, robím fotografiu, dokumentaristiku a šport. Otužovanie je jedna z mojich vášni.
Back to top button